Vacatures

Baliemedewerker

Op dit moment zijn er geen vacatures beschikbaar voor baliemedewerker, maar wij staan altijd open voor sollicitaties.

 

Orthodontieassistent

Per direct zijn wij op zoek naar een orthodontie assistent die ervaring heeft in de orthodontie of tandheelkunde. Het is belangrijk dat je stressbestendig, enthousiast en sociaal bent. Past dit bij jou? Reageer dan direct op de vacature.

 

Wat wordt er verwacht?

 • MBO4- of HBO-denk en werkniveau, minimale opleiding tandartsassistent
 • Ervaring in de orthodontie en/of preventie is een pré
 • Ervaring met Orthwin is een pré
 • Per direct beschikbaar voor 2.5 dag per week, te verdelen week 1: 2 dagen, week 2: 3 dagen, waarbij dinsdag en woensdag vaststaan.
 • Communicatief vaardig, goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Enthousiast en gemotiveerd
 • Goed in teamverband kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Woonachtig in een straal van 20-25 km van onze praktijk

 

Arbeidsvoorwaarden
Marktconform salaris.

Informatie
Stuur je cv met motivatie en pasfoto naar het email adres linda@orthodontievenlo.nl

Contact persoon
Linda op de Laak, telefonisch bereikbaar op dinsdagochtend en donderdag de hele dag.

 

Profielomschrijving orthodontieassistent

Algemene kenmerken
De orthodontieassistent is opgeleid om diverse onderdelen van orthodontische behandelingen uit te voeren. De orthodontieassistent is werkzaam in een orthodontiepraktijk of in een algemene praktijk waar ook orthodontische behandelingen plaatsvinden. De orthodontieassistent kan in opdracht gedelegeerde taken uitvoeren, een en ander met inachtneming van de regels die de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) daaraan stellen. De orthodontieassistent kan ook werkzaam zijn als tandartsassistent. Daarom omvat deze functiebeschrijving tevens de werkzaamheden van een tandartsassistent. De mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en complexiteit is bij de functie van orthodontieassistent hoger dan bij de functie van tandartsassistent. Net zoals de senior tandartsassistent is de orthodontieassistent in staat om de werkzaamheden van een tandartsassistent ook in complexe situaties met enig gemak te verrichten. De orthodontieassistent werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie.

Doel van de functie
Het bieden van ondersteuning aan tandheelkundige zorgverleners bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen, met name op het gebied van orthodontie.

Organisatorische positie
De orthodontieassistent ontvangt hiërarchisch leiding van of namens de werkgever. De orthodontieassistent ontvangt functioneel leiding van de orthodontist/tandarts die hij assisteert bij de patiëntbehandeling en/of voor wie hij onderdelen van de behandeling uitvoert.

Resultaatgebieden

1. Assisteren bij de behandeling van patiënten
– Maakt de behandelkamer, materialen en instrumentarium gereed voor de behandeling.
– Assisteert de behandelaar bij de behandeling van de patiënt. Licht de behandeling en werkwijze toe aan de patiënt. Informeert de patiënt zo nodig over eventuele vervolgstappen.
– Reinigt en desinfecteert, volgens geldende protocollen, richtlijnen en werkinstructies, de behandelkamer, verontreinigde oppervlakken, gebruikte materialen en instrumenten.
– Draagt zorg voor onderhoud van instrumenten en ruimt deze op.
– Registreert de patiënt- en behandelgegevens in de daartoe bestemde dossiers en systemen.
Resultaat:
Er is op professionele wijze geassisteerd bij de behandelingen. De patiënt is op professionele wijze begeleid tijdens de behandeling en is voldoende en op heldere wijze geïnformeerd en zo goed mogelijk gerustgesteld over de behandeling en eventuele na-effecten.
Behandelkamer, verontreinigde oppervlakken, materialen en instrumenten zijn veilig en hygiënisch gereinigd en opgeruimd en/of klaargelegd voor een volgende behandeling.

 

 1. Uitvoeren van (onderdelen van) tandheelkundige en/of orthodontische behandelingen
  – Neemt het patiëntendossier en de opdracht van de orthodontist/tandarts door.
  – Neemt kennis van het door de orthodontist/tandarts gemaakte behandelplan. Licht de behandeling en werkwijze toe aan de patiënt.
  – Informeert de patiënt over eventuele vervolgstappen.
  – Voert, in opdracht en conform de geldende voorwaarden, onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit op het gebied van orthodontie.
  – De werkzaamheden kunnen bestaan uit: maken van orthodontische afdrukken/wasbeten, symptomen van cariës, gingivitis en parodontitis en retentieplaatsen kunnen herkennen, supragingivaal plaque en tandsteen verwijderen, plaatsen van uitneembare apparatuur, plaatsen van banden, brackets en c-cbars, debanderen, maken van kleurenfoto’s van gelaat en gebit en het belichten en verwerken van intra-orale röntgenfoto’s. Verricht deze werkzaamheden ook in complexe situaties.
  – Bespreekt de behandeling na met de patiënt. Maakt indien nodig een nieuwe afspraak of verwijst de patiënt naar de orthodontist/tandarts.
  – Bespreekt zijn bevindingen met de (hoofd)behandelaar.
  – Registreert de behandelgegevens in de daartoe bestemde dossiers en systemen.
  Resultaat:
  In opdracht van de behandelaar zijn op professionele wijze tandheelkundige en orthodontische (be)handelingen zelfstandig of indien nodig onder toezicht uitgevoerd. Bij bijzonderheden is adequaat gehandeld.

 

 1. Geven van voorlichting en advies
  – Geeft voorlichting en advies aan patiënten over het voorkomen van tandheelkundige problemen, het bevorderen van de mondgezondheid, mondzorgproducten en orthodontische en eventuele andere behandelingen. Geeft zo nodig instructies ter verduidelijking van het advies en/of verstrekt voorlichtingsmateriaal.
  – Geeft advies en instructie aan patiënten met complexe problematiek of die bijzondere aandacht behoeven.
  – Attendeert de patiënt zo nodig op andere informatiebronnen, bijvoorbeeld folders en websites.
  – Registreert het advies in de daartoe bestemde dossiers en systemen.
  –  Bespreekt zijn bevindingen zo nodig met de behandelaar.
  Resultaat:
  De patiënt heeft op passende wijze voorlichting en advies ontvangen en heeft de betreffende informatie begrepen. Er is op professionele wijze gebruik gemaakt van voorlichtingsmateriaal.

 2. Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden

– Beheert en archiveert patiëntendossiers.
– Draagt zorg voor het voorraadbeheer en verricht bestellingen.
– Zorgt voor (planning van) onderhoud van apparatuur. Schakelt indien nodig externen in (bijvoorbeeld leveranciers).
Resultaat:
De ondersteunende werkzaamheden zijn conform de geldende instructies en procedures uitgevoerd. De tandheelkundige dossiers en de administratie van de praktijk zijn op orde. Voorraad is voldoende aanwezig en apparatuur functioneert naar behoren.

 

 1. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden werkzaamheden
  – Houdt het deskundigheidsniveau op peil door het lezen van vakliteratuur, het volgen van bijscholingscursussen, het deelnemen aan lezingen en congressen, et cetera. Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van nieuwe behandelingen, producten en wet- en regelgeving.
  – Stemt relevante zaken ten aanzien van het eigen vakgebied af met collega’s en anderen en vormt een visie ten aanzien van het beroep en de beroepsuitoefening. Draagt deze visie aan anderen uit.
  – Bevordert en bewaakt de kwaliteitszorg door te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en de kennis van het vakgebied in te zetten in verbetertrajecten. Ziet toe op de naleving van geldende protocollen en richtlijnen.
  – Stemt werkzaamheden af met collega’s en de werkgever. Signaleert organisatorische en procesmatige knelpunten en formuleert verbetervoorstellen.
  – Neemt deel aan werkoverleg.
  Resultaat:
  De deskundigheid van de orthodontieassistent is actief en adequaat bevorderd en doelbewust aangewend om de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren. Werkzaamheden zijn met betrokkenen afgestemd en er is op professionele wijze deelgenomen aan relevante overleggen.

 

 

Profiel van de functie

Kennis
– MBO+ werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante werkervaring.
– Relevante cursus/opleiding op het gebied van preventie en orthodontie.
– Relevante werkervaring.
– Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen.
– Kennis van orthodontie.
– Kennis van de toegepaste applicaties en automatiseringspakketten.
– Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten.

Specifieke functiekenmerken
– Representativiteit.
– Dienstverlenende en patiëntgerichte instelling.
– Sociale vaardigheden, zoals tact en empathisch vermogen.
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het overdragen van informatie, bij het verzorgen van correspondentie, et cetera.
– Plan- en organisatievermogen voor het plannen van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten.
– Accuratesse voor het op correcte wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.
– Flexibiliteit en stressbestendigheid bij het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk en bij het schakelen tussen werkzaamheden en adhoc inspelen op wijzigingen in planningen.
– Inzicht benodigd voor het beoordelen van de spoedeisendheid en behandelingsduur van tandheelkundige vragen en pijnklachten en het in werking stellen van het juiste proces.
– Fijn motorische vaardigheden voor het verrichten van tandheelkundige en orthodontische handelingen in de mond.
– Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten-)informatie.

 

Bezwarende werkomstandigheden
– Bij het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen kan sprake zijn van werken in een onnatuurlijk gebogen houding.
– Het in aanraking kunnen komen met röntgenstraling en gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties.

 

 

Contact

Orthodontiepraktijk Hertog Reinoud
Hertog Reinoudsingel 199
5913 XD Venlo
info@orthodontievenlo.nl
077 - 3031950
KRT logo

Keurmerk

OVAP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Certified Myobrace Provider

Onze locatie

ORTHODONTIEPRAKTIJK HERTOG REINOUD

Orthodontiepraktijk Hertog Reinoud Hertog Reinoudsingel 199 5913 XD, Venlo