Werkwijze

Aanmelding

Een verwijzing van de tandarts ontvangen of aanmelding op eigen initiatief? Alles is mogelijk. Er is geen schriftelijke verwijzing nodig om een inschrijving te realiseren binnen onze praktijk. Voor het inschrijven kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier op deze website.

Nadat wij dit ontvangen hebben kunnen we alle gegevens in ons systeem verwerken en vervolgens zal er contact opgenomen worden voor het plannen van een eerste consult. Uiteraard is het ook mogelijk om  telefonisch contact met ons op te nemen voor een inschrijving.

Eerste consult

Het eerste consult is een kennismakingsgesprek en tevens zal de arts de situatie van het gebit beoordelen. Deze gegevens worden vastgelegd in het persoonlijke patiëntendossier. De arts zal daarna bespreken of er een myofunctionele behandeling nodig is.

Mocht het nog te vroeg zijn om een behandeling te starten, dan zal er in een later stadium een vervolgconsult plaatsvinden. Tijdens een vervolgconsult zal de arts de gebitssituatie opnieuw beoordelen en bespreken.

Indien er wel gestart kan worden met een myofunctionele behandeling, dan zullen er vervolgafspraken worden gepland. Voor de kosten van de vervolgbehandeling wordt altijd een begroting meegegeven.

Uitgebreid onderzoek

Voordat er gestart kan worden met een myofunctionele behandeling is het van belang dat de arts zoveel mogelijk gegevens bij elkaar krijgt om een goed behandelplan op te kunnen stellen. Tijdens het uitgebreid onderzoek worden er  röntgenfoto’s, mondfoto’s, gezichtsfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt. Tevens zal er een uitgebreid functie onderzoek plaatsvinden bij de logopediste.

Uitgebreid functie onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden zowel de spierkracht als de functies van de kauwspieren, de tong, de lippen en de kinspieren onderzocht. Dit gebeurt door middel van spierdrukmetingen die kunnen uitwijzen of er inderdaad sprake is van een onjuiste balans tussen de spieren. Daarnaast worden diverse metingen gedaan waarin zichtbaar gemaakt wordt of er een onjuiste positie van de tong wordt aangenomen in zowel rust als tijdens slikken.

Na alle onderzoeken wordt door de arts en de logopediste, naar aanleiding van de verzamelde gegevens, een persoonlijk behandelplan opgesteld. Voor het bespreken van het behandelplan wordt een nieuwe afspraak gepland.

Planbespreking

Tijdens de planbespreking zal de arts alle bevindingen bespreken. Vaak zijn er meerdere behandelmethoden mogelijk. Samen met de patiënt en/of ouders wordt gekeken naar het definitieve plan. Het is altijd mogelijk dat er tijdens de myofunctionele behandeling afgeweken wordt van het plan. Dit zal altijd vooraf besproken worden.

Na de planbespreking wordt er een begroting meegegeven van de voorgestelde behandeling. Wanneer deze begroting akkoord wordt bevonden, kan er een afspraak gepland worden voor het plaatsen van de myobrace.

Actieve behandeling

Door middel van een trainingsschema en oefeningen die ondersteund worden door de myobrace-app zullen de juiste mondgewoonten aangeleerd worden.

Eens per maand zal er een controle plaatsvinden waarin metingen worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de oefeningen van voorgaande maand worden herhaald en gecontroleerd. Mocht uit de metingen en het herhalen van de oefeningen blijken dat er vooruitgang zichtbaar is, dan wordt er overgegaan naar de volgende oefening. Deze oefening(en) wordt/worden uitgelegd en uitgevoerd in de myofunctionele ruimte, een interactieve ruimte, speciaal ontwikkeld voor deze therapie.

De soorten myobraces worden op deze site besproken onder het kopje ‘MRC KLINIEK’.

Retentiefase

Retentie betekent “vasthouden”.

Dit betekent dat na het behalen van het gewenste resultaat de actieve behandeling wordt beëindigd. Om ervoor te zorgen dat het eindresultaat ook zo blijft, vinden er tijdens de retentiefase een aantal controles plaats. Dit zijn meestal 5 à 6 controles verdeeld over 2 à 3 jaar.

Contact

Orthodontiepraktijk Hertog Reinoud
Hertog Reinoudsingel 199
5913 XD Venlo
info@orthodontievenlo.nl
077 - 3031950
KRT logo

Keurmerk

OVAP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Certified Myobrace Provider

Onze locatie

ORTHODONTIEPRAKTIJK HERTOG REINOUD

Orthodontiepraktijk Hertog Reinoud Hertog Reinoudsingel 199 5913 XD, Venlo