Werkwijze

Aanmelding

Een verwijzing van de tandarts ontvangen of aanmelding op eigen initiatief? Alles is mogelijk. Er is geen schriftelijke verwijzing nodig om een inschrijving te realiseren binnen onze praktijk. Voor het inschrijven kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier op deze website.

Nadat wij dit ontvangen hebben kunnen we alle gegevens in ons systeem verwerken en vervolgens zal er contact opgenomen worden voor het inplannen van een eerste consult. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen voor een inschrijving.

Eerste consult

Het eerste consult is een kennismakingsgesprek en tevens zal de arts de situatie van het gebit beoordelen. Deze gegevens worden vastgelegd in het persoonlijke patiëntendossier. De arts zal daarna bespreken of er een orthodontische behandeling nodig is.

Mocht het nog te vroeg zijn om een behandeling te starten, dan zal er in een later stadium een vervolgconsult plaatsvinden. Tijdens een vervolgconsult zal de arts de gebitssituatie weer opnieuw beoordelen en bespreken.

Indien er wel gestart kan worden met een orthodontische behandeling, dan zullen er vervolgafspraken worden gepland. Voor de kosten van de vervolgbehandeling wordt altijd een begroting meegegeven.

Uitgebreid onderzoek

Voordat er gestart kan worden met een orthodontische behandeling is het van belang dat de arts zoveel mogelijk gegevens heeft om een goed behandelplan op te kunnen stellen. Tijdens het onderzoek worden er röntgenfoto’s, mondfoto’s, gezichtsfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt.

Na het onderzoek kan de arts met de verzamelde gegevens verdere metingen uitvoeren en een persoonlijk behandelplan opstellen. Voor het bespreken van het behandelplan wordt een nieuwe afspraak gepland.

Planbespreking

Tijdens de planbespreking zal de arts alle bevindingen bespreken. Vaak zijn er meerdere behandelmethoden mogelijk. Samen met de patiënt en/of ouders wordt gekeken naar het definitieve plan. Het is altijd mogelijk dat er tijdens de orthodontische behandeling afgeweken wordt van het plan. Dit zal altijd vooraf besproken worden.

Na de planbespreking wordt er een begroting meegegeven van de voorgestelde behandeling. Wanneer deze begroting akkoord wordt bevonden, kan er een afspraak gepland worden voor het plaatsen van de beugel.

Actieve behandeling

Tijdens de actieve orthodontische behandeling is het belangrijk dat er met regelmaat controles worden uitgevoerd. De tijd die tussen de controles zit, is afhankelijk van de soort beugel die gedragen wordt, maar ook van de vooruitgang die geboekt wordt. Het kan daarom dus voorkomen dat er niet altijd evenveel weken tussen de controles zit.

De soorten beugels worden op deze site besproken onder het kopje ‘ORTHODONTIE’.

Retentiefase

Retentie betekent “vasthouden”.

Dit betekent dat na het behalen van het gewenste resultaat de actieve behandeling wordt beëindigd en dat de inactieve ofwel de retentiefase start. Voor het starten van de retentiefase wordt er retentieapparatuur geplaatst. Welke retentieapparatuur er wordt geplaatst is per persoon verschillend en is afhankelijk van het eindresultaat. Om ervoor te zorgen dat het eindresultaat ook zo blijft, vinden er tijdens de retentiefase een aantal controles plaats. Dit zijn meestal 5 à 6 controles verdeeld over 2 à 3 jaar.

De soorten retentieapparatuur worden op deze site besproken onder het kopje ‘ORTHODONTIE’.